Płatnik 9.01.001 – nowa wersja programu ZUS

Program Płatnik w wersji 9.01.001 będzie obowiązywał od 01.01.2014r.

W tym miejscu będziemy informować w jaki sposób łatwo i bezpiecznie zaktualizować obecną wersję 8.01.001A.

Wersja 9.01.001 Płatnika zostanie uzupełniona o nowe funkcjonalności m.in. o:

  • automatyczne pobieranie danych z ZUS,
  • automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych oraz członków rodzin a także umożliwienie oznaczenia kolejności przetwarzania dokumentów ZUS ZWUA, ZUS ZUA, oraz ZUS ZZA,
  • (wycofanie raportów RMUA) możliwość tworzenia nowego dokumentu „informacja miesięczna i informacja roczna” dla osoby ubezpieczonej.

Nowa wersja płatnika zostanie udostępniona już w IV kwartale a zacznie obowiązywać
od 1 stycznia 2014 roku.

smarty.net pl.php.net wordpress.org pl.php.net pl.php.net